Ranking PVM
PuestoNombreLevel
HARDCORE140
Asterion140
Spectrogris140
4KeNsHiN140
5Zyos140
Ranking Guild
PuestoNombrePuntos
ShouLao 38750
RipperHaze 35063
RealLove 32580
4 EternityGods 32096
5 BrotherH00D 26029
Ranking PVP
PuestoNombrePuntos
Tayki 13
Atreus 0
Zakren 0
4 Mushin 0
5 Toquinho 0
Login
Estado del Servidor

Actualizando... (WEB)

El juego esta online normalmenteRanking de Personajes

Buscar:
Puesto Nombre Level EXP Gremio Reino
181CamiloStrong1402099999999HisteriaReino
182IYatoI1402099999999lDeltaSlReino
183DevilFlechas1402099999999ReVeNgE140Reino
184ELPUT0AMO1402099999999Reino
185ByAguila1402099999999Reino
186Vegan1402099999999Reino
187lAela1402099999999lSantoGrialReino
188Zanik1402099999999Reino
189Nixie1402099999999Reino
190lPuraMortel1402099999999Reino
191Luthien1402099999999lSantoGrialReino
192XRobadoX1402099999999RipperHazeReino
193Delcia1402099999999MetallicaReino
194Arien1402099999999Reino
195lRaphtalia1402099999999Reino
196Iixchel1402099999999HisteriaReino
197PassionBlack1402099999999EternityGodsReino
198Alitos1402099999999MetallicaReino
199lAnonimouSl1402099999999lSantoGrialReino
200C33PER1402099999999RealLoveReino
201Dimaria1402099999999Reino
202AlT0K1402099999999EternaEliteReino
203EDriell1402099999999Reino
204Anunnaki1402099999999DesconocidosReino
205PatrickJunio1402099999999Reino
206Jasper1402099999999JotunheimReino
207Dinamic1402099999999RipperHazeReino
208ReyBorN1402099999999BrotherH00DReino
209xNicky1402099999999EternaEliteReino
210Casino1402099999999Reino
211Suteki1402099999999Reino
212nitsuga1402099999999FUENTESANTAReino
213Chivalrick1402099999999Reino
214RaS1402099999999Reino
215Khyralia1402099999999Reino
216juancarter1402099999999DEPREDADORESReino
217lVenus1402099999999lSantoGrialReino
218Lito1402099999999PVPReino
219hatar1402099999999RUBIKReino
220Fyra1402099999999Reino
221JakeFlex1402099999999HisteriaReino
222NinjaNub1402099999999Reino
223Damaris1402099999999MetallicaReino
224Pr0Fix3r1402099999997ExentricReino
225Anarquia991402099999995Reino