Ranking PVM
PuestoNombreLevel
HARDCORE140
Asterion140
Spectrogris140
4KeNsHiN140
5Zyos140
Ranking Guild
PuestoNombrePuntos
ShouLao 38750
RipperHaze 35063
RealLove 32580
4 EternityGods 32096
5 BrotherH00D 26029
Ranking PVP
PuestoNombrePuntos
Torm3nt0R 2
PascValen028 0
Zakren 0
4 Mushin 0
5 Toquinho 0
Login
Estado del Servidor

Actualizando... (WEB)

El juego esta online normalmenteRanking de Personajes

Buscar:
Puesto Nombre Level EXP Gremio Reino
93331BrisaVeloz10Reino
93332KarlaValera10Reino
93333GossU10Reino
93334Cristalita10Reino
93335Affrodita10Reino
93336ElSkera10Reino
93337LaAurita10Reino
93338TheRendoirS10Reino
93339Colossuss10Reino
93340evtHallw10Reino
93341NuncaMeAmo10Reino
93342Dopin210Reino
93343SporS10Reino
93344xLaykax10Reino
93345DianeShop10Reino
93346brucess10Reino
93347principeemi10Reino
93348EmaAcc10Reino
93349oscurorey10Reino
93350EmaCors10Reino
93351Emaatuendos10Reino
93352CorslAela10Reino
93353Lska10Reino
93354MaterialAela10Reino
93355reydiabo10Reino
93356zafiroeterno10Reino
93357Lunas10Reino
93358Raysa10Reino
93359ALIAA10Reino
93360DopesFul10Reino
9336109810Reino
93362xXTenTenXx10Reino
93363HablaMenol10Reino
93364YUNGBEEF10CruelDadsReino
93365SpellStore10Reino
93366Petalo10Reino
93367NoThings10Reino
93368armazem00010Reino
93369ElixirTenaza10Reino
93370asdasdsadasd10Reino