Ranking PVM
PuestoNombreLevel
HARDCORE140
Asterion140
Spectrogris140
4KeNsHiN140
5Zyos140
Ranking Guild
PuestoNombrePuntos
ShouLao 38750
RipperHaze 35063
RealLove 32580
4 EternityGods 32096
5 BrotherH00D 26029
Ranking PVP
PuestoNombrePuntos
Tayki 13
Atreus 0
Zakren 0
4 Mushin 0
5 Toquinho 0
Login
Estado del Servidor

Actualizando... (WEB)

El juego esta online normalmenteRanking de Personajes

Buscar:
Puesto Nombre Level EXP Gremio Reino
92251lNaty10Reino
92252Natie10Reino
92253Elea10Reino
92254TaiLung10Reino
92255UKYO10Reino
92256NOD10Reino
92257Drizzlys10Reino
92258xDloquilla10Reino
92259Seneasias10Reino
92260chacra10Reino
92261DaCoTiTa10Reino
92262nincra10Reino
92263XVenezolanaX10Reino
92264CerelacLover10Reino
92265PrinceInPVP10DreadNovasReino
92266ouih10Reino
92267ChouChou10Reino
92268MistyGatita10Reino
92269AmorSakura10Reino
92270ZhaLin10Reino
92271Maeve10Reino
92272Almacenero7510Reino
92273SpN10Reino
92274NinjaNeon10Reino
92275PorKaty10Reino
92276DulcePan10Reino
92277Tchaikovsky10Reino
92278DopiNa10Reino
92279Fenelon10Reino
92280ThisIsLove10Reino
92281Corzitoz10Reino
92282Akuki10Reino
92283ErzaPacion10Reino
92284LucySexy10Reino
92285SuraOfEvil10Reino
92286aliceblack10Reino
92287ewqeqwe110Reino
92288Selie10Reino
92289MineroLoko10Reino
92290RodaCARALHO10Reino
92291Aslatiel10Reino
92292Enriqueta10Reino
92293Muster10Reino
92294RaelHastaLaM10Reino
92295Magiar10Reino